Styret

Picture1

Umair Aslam

Styreleder

Boston 2015

Dobbel mastergrad i Health Economics and Management fra Management Center Innsbruck og Universitetet i Oslo. Aslam har bred utenlandserfaring gjennom studier og jobb i utlandet og ser fram til å bruke disse impulsene og erfaringene for å tilføre verdi til GSA.

20141022-123357-0

Ingvild Karine Sandmo

Nestleder

San Franciso 2015

Bachelor i ledelse, innovasjon og marked fra Universitetet i Tromsø. COO & Co-founder av Proxloop. Tidligere frivillig erfaring fra Start Norge, blant annet som organisasjonens øverste leder.

thomas-hansteen

Thomas Hansteen

Styremedlem

San Francicso 2012

Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og jobber som advokatfullmektig i Kluge. Hansteen har frivillig erfaring fra Juristforeningen, henholdsvis som styremedlem og økonomiansvarlig.

12674307_10156457595650720_40726956_n

Lars Joachim Kvernrød Hagen

Styremedlem

San Francicso 2015

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Har tidligere jobbet i en Oslo-basert startup. Hagen har hatt ulike verv i løpet av studietiden, bl.a internansvarlig i styret i studentforeningen.

12421466_10156476277195237_1259108134_n

Christopher Sanchez

Styremedlem

San Francisco 2012

Sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Jobber i DNV GL. Sanchez har gjennom studietiden vært engasjert i foreningen Start, både ved Høgskolen i Oslo og NTNU.

vv

Vildana Grabovica

Styremedlem

Singapore 2011

Siviløkonom med erfaring fra endringsledelse, innovasjon og virksomhetsutvikling, fra både privat og offentlig sektor. Jobber med moderniseringen av offentlig sektor gjennom Program for bedre styring og ledelse i staten.

Synnesmall

Synne Støhlmacher

Styremedlem

Boston 2015

Siviløkonom fra NHH. Co-Founder og daglig leder for Majiko, et selskap innefor Sosialt Entreprenørskap i Kenya. Tidligere erfaring fra internasjonal politikk.

1240579_10153141609851470_1264249549715242433_n

Lina Aspen

Styremedlem

San Francisco 2016

Master i interaksjonsdesign fra NTNU. Lina har gjennom studietiden gjort ulike strategi- og designprosjekter for oppstartsbedrifter i Trondheim.

Reklamer